Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105588081 "Дария" - Ирена Коприварска
Седалище Област: Видин Oбщина: Брегово 3790 Брегово ул. Алеко Константинов
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НАДЕЖДА” BG051PO001-5.2.06-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз