Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175259822 "ФМ - АРХ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Община: Столична, гр. София-1421, ул.МИЛЕВСКА ПЛАНИНА 16 , ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз