Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201882243 "Алфа Солюшънс 7" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "акад. Йордан Трифонов" №11, вх.Б, ет.4, ап.34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан BG161PO001-1.1.11-0012-C0001
„Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” BG161PO001-1.1.11-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз