Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114680454 "Център за информация и развитие на евроинтеграцията"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. "Данаил Попов"14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени - път към управление на природния риск BG051PO001-3.3.04-0033-C0001
"Шанс" BG051PO001-5.1.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз