Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175801931 ДЗЗД "Сиви-Транс-Проект"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1606; Феликс Каниц №20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 207 – 2013 г.” за град Годеч BG161PO005-1.0.01-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз