Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200355487 "АРКПЛАН" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово-5300, ул.ЧАРДАФОН 17 , ет. 4, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Габрово - индустрия за нова градска култура BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз