Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175924670 Дружество по ЗЗД "ЕС ЖИ ЕС - СН"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1504, район "Средец", бул. "Цар Освободител", 25А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 5 Рехабилитация на път ІІІ-205 Разград – Исперих и на път ІІ-49 участъци Търговище – Разград - Кубрат – Тутракан BG161PO001-2.1.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз