Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614895 Община Девин
Седалище Област: Смолян Oбщина: Девин 4800 Девин ул.»Дружба» №1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев” 16.07.2009 643 018 643 018 0 643 018 18,00 Приключен
Нови възможности за социално включване на лица, зависими от грижа в община Девин- услуги „социален асистент” и „домашен помощник” 03.11.2010 138 737 138 737 0 129 099 12,00 Приключен
Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин 14.08.2012 850 032 641 674 244 994 609 590 24,00 Приключен
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин 09.10.2012 73 762 73 762 0 73 762 18,00 Приключен
Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин 21.11.2012 149 182 149 182 0 141 012 16,00 Приключен
"Богатствата на Западни Родопи" 20.02.2013 408 965 408 965 0 388 516 24,00 Приключен
Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин 28.10.2013 43 035 43 035 0 43 035 9,00 Приключен
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин 20.12.2013 166 851 166 851 0 158 508 24,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения 01.08.2014 117 360 117 360 0 117 360 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз