Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200666214 "Теранекс-76" ЕООД София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1164,община Лозенец, ул."Галичица" №20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз