Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105589393 Сдружение "Европейски просперитет"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин гр. Видин 3700, жк. Химик; бл.12, вх.А; ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Фестивал на изкуствата "Дунавски вълни" BG161PO001-1.1.10-0019-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула BG051PO002-1.3.04-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз