Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105515457 ЕТ"Аква -2000 Цветана Стоилкова"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин Видин, жк.Бононния, бл.9, вх.Г, ап.85
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз