Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175778429 Консорциум „Хидро-екопроект” ДЗЗД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Гр. Пловдив пл.”Съединение” №3 ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай BG161PO005-1.0.01-0133-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз