Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103086475 ЕТ "ДИАНА КОМЕРС - В. КОСТОВ"
Седалище Област: Варна Oбщина: Провадия 9200 Провадия ул. Св. Св. Кирил и Методий № 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" BG051PO001-5.2.06-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз