Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175256518 Сдружение “Център за приобщаващо образование” - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Младост, бл. 342, вх. Б, ет. 6, ап. 25
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ 29.02.2012 113 109 113 109 0 113 109 20,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Заедно в общата класна стая 10.01.2012 18,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз