Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Камелия Вили Вуновва
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините Добрич и Добричка” BG051PO001-5.2.06-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз