Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127523232 "Контеса 2000" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Шуменска комуна" № 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За независим и достоен живот в Община Каолиново” BG051PO001-5.2.07-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз