Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130095553 "Геотехинженеринг"ООД гр.София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1700,ул."Д-р Г.М.Димитров"№57
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проектиране на корекция на р. Валявица BG161PO001-4.1.04-0081-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз