Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104506875 "АВА Парк" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. "Ф. Смидов" 5А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на физическата среда и сигурността в Община Горна Оряховица - І етап” BG161PO001-1.4.02-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз