Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130261690 "Българска геоинформационна компания"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв.Младост 3 , бл.377, ет.13, ап.60
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І BG161PO005-3.0.02-0001-C0001
"Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в ПП "Сините камъни" BG161PO005-3.0.07-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз