Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201217076 „Енерджи строй-88”ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Харманли 6450 Харманли гр. Харманли, п.код 6450, БЕНКОВСКИ 70
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дневен център за деца BG051PO001-5.2.06-0114-C0001
Социално предприятие "Зелен свят в община Маджарово" BG051PO001-5.1.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз