Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 836161515 ЕТ"Янка Делчева"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, ул."Славянска"№16,ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социални услуги – “Шанс за хората в неравностойно положение” BG051PO001-5.1.01-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз