Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040341244 „Еуратек” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София , район Надежда, ул. „Хан Кубрат” 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
“Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ" BG161PO002-1.7.01-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз