Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112127049 ЕТ РАЛИ-ДИМИТЪР МИРЕВ
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище БОГДАН ОВЕСЯНИН 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дневен център за възрастни хора с увреждания BG051PO001-5.2.06-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз