Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200951836 "Тийм контракт" ЕООД, гр.Хасково
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр.Хасково ул."Хан Аспарух" бл.5 ет3 ап 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград BG161PO001-1.1.09-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз