Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130403517 ЕТ "Емили-Цветомила Найденова"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Красно село, ул. "Тунджа" №3, ет.1, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград” BG161PO001-1.4.02-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз