Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106524587 "АЛПЛА - ЧЕРНОКОЖЕВ" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Враца, бул. "Христо Ботев" No.18, стая 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" чрез повишаване на качеството на работната среда BG051PO001-2.3.03-0292-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз