Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105575244 ЕТ „НИКС-Мила Петрова”
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул. „Хр.Ботев”64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НАДЕЖДА” BG051PO001-5.2.06-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз