Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040974278 "Атласком"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София ж.к. "Св. Троица", бл. 145В, вх. Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите BG051PO002-1.5.02-0003-C0001
Укрепване на капацитета на УО на ОПАК, Комитета за наблюдение на ОПАК и Звеното за вътрешен одит на МФ BG051PO002-4.1.01-0012-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Главболгарстрой холдинг" АД чрез внедряване на CRM система. BG161PO003-2.1.12-0017-C0001
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи" BG051PO001-3.3.06-0014-C0001
Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване BG051PO002-3.2.03-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз