Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 118044051 ЕТ "Диамант - 99"
Седалище Област: Силистра Oбщина: Тутракан 7600 Тутракан ул."Силистра" №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД ТУТРАКАН BG051PO001-5.2.06-0058-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз