Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 815107980 "В.А.Т"ООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Белоградчик 3900 Белоградчик ул."Миджур" №32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Достоен живот за всички BG051PO001-5.2.07-0215-C0001
"Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ"" BG161PO003-1.1.05-0185-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз