Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201020214 "ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, район Кремиковци, ж.к. Кремиковци, ул."Снежанка" №1, бл.32, вх.1, ет.2,ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.07-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз