Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120559852 "Мурджев-Транс" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян, ул. "Д-р Заменхов" 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян BG161PO001-1.4.05-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз