Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112004598 ЕТ"ОГИ-80-ЕВГЕНИЯ КАЯДЖИЕВА"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр.Пазарджик,ул."Димитър Греков" №85
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дневен център за деца BG051PO001-5.2.06-0111-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз