Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108573832 "Балканстрой - инженеринг"ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали жк."Възрожденци"бл.37,вх.Ж,ет.5,ап.139
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Деинституционализация чрез изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми “Орфей”. BG051PO001-5.2.06-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз