Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120042214 ЕТ ДХ "Х. Хаджихристев"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян, ул. "В. Райдовски" № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Борина - СОУ "Н.Вапцаров" - с.Борино BG161PO001-4.1.03-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз