Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име NL09113175 АЛТЕРРА, Вагенингенски университетски и изследователски център (Alterra, Wageningen University and Research Centre)
Седалище Държава: Нидерландия (Netherlands) ул. Droevendaalsesteeg 4, Gebouw: 104, гр. Вагенинген (6708 PB Wageningen), Холандия (The Netherlands)
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление BG161PO001-4.2.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз