Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123534224 "СТМ-КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. "Л. Кабакчиев" № 4, вх. Б, офис ул. "Г. Бенковски" 10, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С грижа за всеки” BG051PO001-5.2.07-0143-C0001
Повишване безопасността на труд в "Кремона-България" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0214-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз