Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119509304 Ет "Джинел- Нела Георгиева"
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен Кв. Даме Груев, бл.10, вх. В, ет.1, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ BG051PO001-5.2.07-0242-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз