Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201077998 АКВА КОНСУЛТИНГ
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. Стара Планина No 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково BG161PO001-4.1.04-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз