Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200383954 "ДИ КОНТРАКТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Драгалевска" №8-14, бл. А, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.09-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз