Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103762882 Глобал Партнер ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Битоля № 21, ет. 3, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване компетентността на представители от неправителствения сектор при работа с местната власт от Североизточния район за планиране. BG051PO002-2.3.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз