Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201083442 ЕКСТРИЙМ - Светослав Вълчев
Седалище Област: Варна Oбщина: Провадия 9200 Провадия ул. Цар Освободител 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Домашен помощник и социален асистент – грижа в семейна среда за достоен живот на хората в община Ветрино” BG051PO001-5.2.07-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз