Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Тони Петров
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом” BG051PO001-5.2.07-0184-C0001
Звено за услуги в домашна среда – Лом BG051PO001-5.1.04-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз