Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200302328 Фоурвор ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Никола Кънев № 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" BG051PO001-5.2.06-0090-C0001
Център за социална интеграция на малцинствата BG051PO001-5.2.06-0265-C0001
Изграждане на ИТ система за безприсъствено обслужване на търговския процес BG161PO003-1.1.05-0293-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз