Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126130984 Мария Иванова Терзиева
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, бул. "България"146, вх. Б, ет.3, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” BG161PO001-1.4.02-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз