Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200498617 "Зет Трейд 2008" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново Ул. "Никола Габровски" №73
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Заедно с теб – грижа за хора в здравен и социален риск” BG051PO001-5.2.07-0025-C0001
„За по-добра грижа” BG051PO001-5.2.07-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз