Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Галина Тодорова Пурчева - Бисет
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на кимплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в община Русе BG051PO001-5.2.12-0015-C0001
"Социални услуги и грижа за децата на Бяла" BG051PO001-5.2.12-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз