Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104036475 ЕТ"БУТИК 91-М.ИВАНОВА"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Стражица 5150 Стражица гр.Стражица;ул."Стефан Капраджа"№41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ Не сме сами” BG051PO001-5.2.07-0253-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз