Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110569944 Геоди ЕООД Ловеч
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч гр. Ловеч, ул. "П. Евтимий" 6, вх. "Б", ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз