Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131469630 Имобиляре ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, гр.София бул. "Гоце Делчев" № 102
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог BG161PO001-4.1.03-0072-C0001
Повишаване на ЕЕ на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови BG161PO001-4.1.03-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз